نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین معنوی جشن تکلیف دانش آموزان دبستان یاوری

آئین معنوی جشن تکلیف دانش آموزان دبستان یاوریدرراستای فعالیت های فرهنگی دینی با شرکت دانش آموزان مکلف پایه سوم جشن عبادی تکلیف دانش آموزی دبستان یاوری درقالب چندین برنامه ی فرهنگی برگزارگردید.درپایان به مکلفین بسته فرهنگی اهدا شد.