نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین فرهنگی –مذهبی دعای روح بخش ندبه دبیرستان دخترانه علومی

آئین فرهنگی –مذهبی دعای روح بخش ندبه دبیرستان دخترانه علومی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باشرکت جمعی از اولیا،دانش آموزان مسئولین مدیریت ناحیه دو، آئین فرهنگی –مذهبی دعای روح بخش ندبه دبیرستان دخترانه علومی برگزاروشرکت کنندگان برای پیروزی جهان اسلام برتکفیر واستکباروظهورحضرت قائم (عج) دعا نمودند.