نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین فرهنگی -دینی گرامیداشت شهادت خورشید سه ساله نینوا حضرت رقیه در" دبستان شهید علیپور"

آئین فرهنگی -دینی گرامیداشت شهادت خورشید سه ساله نینوا حضرت رقیه در" دبستان شهید علیپور"


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی وپرورشی صورت گرفت :