نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین فرهنگی دیدار با خانواده زنده یاد جبین پور

آئین فرهنگی دیدار با خانواده زنده یاد جبین پور


در هفته تکریم از مقام معلم صورت گرفت:

با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و جمعی از دیگر مسئولین مدیریت آئین فرهنگی دیدار با خانواده فرهنگی زنده یاد جبین پور برگزارشد.در این برنامه با قرائت فاتحه ای نثار فرهنگی متوفی جبین پور یاد وخاطره اش گرامی داشته شد.