نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین فرهنگی تجلیل دانش آموزان شاهد افشار از معلمین سال گذشته در ( شاهد آئینه ساز)

آئین فرهنگی تجلیل دانش آموزان شاهد افشار از معلمین سال گذشته در ( شاهد آئینه ساز)


به مناسبت گرامیداشت هفته معلم صورت گرفت:

به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم دریک حرکت فرهنگی جمعی از دانش آموزان متوسطه دوره اول شاهد افشار با تقدیم شاخه گل از زحمات آموزگاران سال گذشته خود صمیمانه تشکر وتقدیر نمودند. گفتنی است دراین مراسم فرهنگی سید ابراهیم حسینی معاون پژوهش برنامه ریزی ( دبیرستاد بزرگداشت مقام معلم ) ناحیه دو نیز حضور داشت.