نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین فرهنگی "برگزاری دعای فیض بخش ندبه دبیرستان دوره اول ادب"

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

همزمان با گرامیداشت هفته بسیح با مشارکت مسئولین مدیریت واولیا ،کارکنان دبیرستان ودانش آموزان آئین فرهنگی "دعای فیض بخش ندبه دبیرستان دوره اول ادب" برگزار شد.