نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین عزاداری" شهادت حضرت صدیقه کبری (س)" دبیرستان دخترانه مهدیه

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مجلس عزاداری دردبیرستان دخترانه مهدیه برگزاروشرکت کنندگان درغم وماتم بانوی دوعالم سوگواری نمودند. گفتنی برخی مسئولین مدیریت ناحیه دو دراین مراسم حضور داشتند.

آدرس کوتاه: