نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین عزاداری" شهادت حضرت صدیقه کبری (س)" دبستان قرآنی غیرانتفاعی توحید

آئین عزاداری" شهادت حضرت صدیقه کبری (س)" دبستان قرآنی غیرانتفاعی توحید


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مجلس عزاداری دردبستان غیرانتفاعی توحید برگزاروشرکت کنندگان درغم وماتم بانوی دوعالم سوگواری نمودند.