نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین عزاداری" شهادت حضرت صدیقه کبری (س)" دبستان قرآنی غیرانتفاعی توحید

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مجلس عزاداری دردبستان غیرانتفاعی توحید برگزاروشرکت کنندگان درغم وماتم بانوی دوعالم سوگواری نمودند.

 

 

آدرس کوتاه: