نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین شب یلدا در دبستان دخترانه سلیمیان

آئین شب یلدا در دبستان دخترانه سلیمیاندرراستای نشر فرهنگ شفاهی با تمرکز بر قصه گوئی  وایجاد خاطره ماندگار در ذهن دانش آموزان ،با حضور دانش آموزان آئین برپایی سفره شب یلدا سلیمیان انجام  شد.