نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین سوگواری دهه آخر صفر " دبیرستا ن دخترانه دوره دوم حضرت زهرا "

آئین سوگواری دهه آخر صفر " دبیرستا ن دخترانه دوره دوم حضرت زهرا "


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به مناسبت دهه ی آخر صفر "رحلت جانسوز پیامبرمهربانی (ص) ،شهادت ائمه هدی حضرت امام حسن (ع) وامام رضا (ع) مراسم سوگواری همراه با نذری در دبیرستان د خترانه دوره دوم حضرت زهرا  برگزاروشرکت کنندگان در رثای رحلت نبی مکرم (ص) وشهادت امام حسن (ع) وامام رضا(ع) به سوگ نشستند.گفتنی است دراین مراسم معاون وکارشناسان آموزش متوسطه ناحیه دو نیزحضور داشتند.