نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین تکریم وتجلیل از مقام معلم "پیشکسوت فرهنگی سرکارخانم داسرم"

آئین تکریم وتجلیل از مقام معلم "پیشکسوت فرهنگی سرکارخانم داسرم"باحضور معاون پرورشی فرهنگی ومسئولین سواد آموزی  ناحیه دو، آئین فرهنگی تکریم ازمقام معلم پیشکسوت فرهنگی سرکارخانم "داسرم " انجام شد. گفتنی است سرکارخانم داسرم ازفرهنگیان اسبق درکسوت مدیرآموزشگاه های مدارس ناحیه دو  سال متمادی درعرصه آموزشی فرهنگی مشغول به خدمت  بوده است.