نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین برپایی سفره شب یلدا مدرسه کرامت

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف نشر فرهنگ شفاهی از طریق قصه گوئی ،ایجاد فضای شاد و خاطره ماندگار در ذهن دانش آموزان با مشارکت دانش آموزان، معلمان آئین سنتی برپایی سفره شب یلدا درمدرسه کرامت انجام شد.

آدرس کوتاه: