نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین بازگشایی مدارس (شهید فصاحت، مطهری وبنی فاطمه)

آئین بازگشایی مدارس (شهید فصاحت، مطهری وبنی فاطمه)


همزمان با سراسر استان صورت گرفت:

آئین بازگشایی آموزشگاه شهید فصاحت باحضور پدرشهید فصاحت

آآ

(آئین بازگشایی آموزشگاه بنی اطمه (تکریم پیشکسوتان )

(آئین بازگشایی دبستان شهید مطهری )