نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین بازگشایی مدارس (شهید فصاحت، مطهری وبنی فاطمه)

همزمان با سراسر استان صورت گرفت:

آئین بازگشایی آموزشگاه شهید فصاحت باحضور پدرشهید فصاحت

آآ

(آئین بازگشایی آموزشگاه بنی اطمه (تکریم پیشکسوتان )

(آئین بازگشایی دبستان شهید مطهری )