نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مدرسه احمد فتاحی

درراستای تکمیل برنامه های چرخه ی آموزشی صورت گرفت:

همزمان با سراسر استان باهدف تقوینت سلامت جسم وروح  دانش آموزان وارتقا ء بخشی  به تحصیل ،تهذیب وتندرستی ،آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مدرسه احمد فتاهی باحضور مسئولین آموزشگاه  برگزارشد.