نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين نشست رؤساى شوراى دانش آموز مدارس دخترانه و انتخابات مجمع مشاورين مدیر ناحيه دو


اولین نشست هم اندیشی روسای شورای دانش آموزی با حضور فلاح و شمس الديني كارشناس اردوها و فعاليت هاى دانش آموزى اداره كل متبوع و مسئولين حوزه پرورشى ناحيه دو برگزار گردید.

در این نشست، شريف كارشناس مسئول اردوها و فعاليت هاى دانش آموزى ناحيه دو در مورد اهمیت و وظایف شورای دانش آموزی و انتخابات مشاوران جوان مدير ناحيه مطالبی بیان کرد.

در ادامه فلاح کارشناس تشکیلات و مناسبتهای اداره کل،  در مورد ساحت های ششگانه تربیتی و چگونگى ارتباط رؤساى شوراهاى مدارس با مدیریت مدرسه و مسئولين ناحيه نکاتی را ايراد نمود.

سپس شمس الدینی کارشناس شوراهای اداره کل آموزش و پرورش در سخنانی  از دانش آموزان خواست جلسات شورا را در مدارس به طور منظم برگزار نموده ، صورتجلسات و مستندات مربوط را  جهت ارزيابي به اداره ارسال نمايند تا پس از ارسال به اداره كل ، مورد ارزيابى كارشناسان قرار گيرد. در پايان کاندیداهای  مجمع مشاورین جوان مدير ناحيه دو به معرفى خود و برنامه هايشان پرداختند و پس از انجام رأى گيرى،  تعداد ١١ نفر از این داوطلبان به عنوان اعضای مجمع مشاورین  جوان مدير آموزش و پرورش ناحيه دو انتخاب و معرفى شدند.