نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاری نهضت سواد آموزی با مرکز بهداشت


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد  و با هدف آموزش مسائل بهداشتی، اجتماعی،روح  و روان و ... در بین افراد کم سواد و بی سواد کریمی رئیس اداره نهضت سواد آموزی این مدیریت به همراه جمعی از کارشناسان آن اداره با حضور در مرکز بهداشت شهرستان یزد ضمن بحث و تبادل نظر با معاون اجرایی و کارشناسان آن مرکز با انعقاد تفاهم نامه ای مقرر شد مرکز بهداشت با همکاری اداره سواد آموزی این مدیریت با به کارگیری تمام ظرفیت های خود به افراد کم سواد و بی سواد آموزش های لازم را ارئه دهند.