نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیر"دبستان دخترانه شهید مطهری "


با هدف تکمیل فعالیت های چرخه آموزشی طی بازدیدی که با حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ومعاون آموزش ابتدایی مدیریت از دبستان دخترانه شهید مطهری صورت گرفت. اززحمات بی شائبه " خانم بلدی حمامی" قدردانی وطی حکمی "خانم سید محسنی " به سمت مدیراین آموزشگاه معرفی گردید.

 

آدرس کوتاه: