نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش مفهوم تدريس درصد و تخفيف از طريق بازارچه صنايع دستي دبستان نوربخش

آموزش مفهوم تدريس درصد و تخفيف از طريق بازارچه صنايع دستي دبستان نوربخش


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

 با هدف عینیت بخشی به فرآیند آموزش ویادگیری ،دالنش آموزان پایه پنجم دبستان نوربخش طی یک حرکت ابتکاری وخلاقانه " مفهوم تدريس درصد و تخفيف دردرس ریاضات " را از طريق راه اندازی بازارچه صنايع دستي " به آموزگاری خانم بني هاشمي" فراگرفتند.