نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش ایمنی چهارشنبه سوری دردبستان دخترانه طالقانی

آموزش ایمنی چهارشنبه سوری دردبستان دخترانه طالقانیدرراستای اگاهی بخشی ، فرهنگی سازی و آشنائی بیشتر با خطرات آیین چهارشنبه سوری، مامورین آتش نشانی  آموزش ها ی لازم درخصوص  ايمني چهارشنبه سوري به دانش آموزان دبستان دخترانه  طالقانی ارایه کردند.