نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش اطفاء حريق در دبستان دخترانه طالقانی


با هدف ارتقاء مهارت ها وتوانمندی های  انسانی در مواجه با حوادث غیرمنتظره ، طی برنامه ای فنون اطفای حریق  توسط آتش نشان هابه معلمان و كادر آموزشي و پرورشي دبستان دخترانه طالقاني آموزش داده شد.

آدرس کوتاه: