نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان زکریای رازی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان زکریای رازیباحضور مدیرآموزش وپرورش ، معاون آموزش ابتدائی و مسئول تربیت بدنی ناحیه دو المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان زکریای رازی برگزارشد. دراین آیین دانش آموزان قابلیت ها و توانمندی های ورزشی را به نمایش گذاشتند.