نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف  تکمیل فعالیت های آموزشی تربیتی وتعمیق بخشی به مسائی ورزشی وبا رویکرد نهادینه کردن تندرستی ،تهذیب واخلاق تحصیل ، آئین فرهنگی ورزشی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد باشرکت سازمان یافته دانش آموزان توام با اجرای چندین ویژه یرنامه ی ورزشی برگزارشد.