نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ابوالفضل دو

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف تقویت تندرستی ،سلامتی ،تهذیب واخلاق سومین مرحله ی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ابوالفضل دو  باحضور دانش آموزان ومسئولین آموزشگاه برگزارشد.

آدرس کوتاه: