نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیادورزشی درون مدرسه دای دبستان شهید رجائی

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تندرستی با مشارکت دانش آموزان سومین المپیادورزشی درون مدرسه دای دبستان شهید رجائی درقالب بازهای متنوع شادب بخش اجرا ودانش آموزان استعدادهای ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.گفتنی است مسسئولین این آموزشگاه نیزدراین المپیاد ورزشی حضور داشتند.

آدرس کوتاه: