نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح مرکز مشاوره و راهنمائی دکتر طاهری

افتتاح مرکز مشاوره و راهنمائی دکتر طاهریدرمراسمی مرکز مشاوره و راهنمائی آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد که به همت خیرمدرسه ساز" مهندس رضا شیشه بری" احداث و تجهیز شده است با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری ، فرمانداریزد،  مدیران کل آموزش و پرورش ،نوسازی مدارس و هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.

ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و خانواده ها ، پیشگیری از اختلالات یادگیری ، بیش فعالی ، مقابله با آسیب های اجتماعی ،  آموزش مهارت های زندگی و برگزاری دوره های آموزشی برای والدین ودانش آموزان از مهمترین خدمات این مرکز عنوان شده است

" علی زینی وند "سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد همت خیرین محترم در توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی یزد را ستود و اظهارداشت : مشارکت خیرین یزدی در مدرسه سازی مبین نگاه خیلی خوبی است که مردم استان و خیرین به آموزش و پرورش دارند .
وی توجه به معلمان ،  دانش آموزان و تربیت آنان را تضمین کننده آینده جامعه دانست و افزود : اگر به این موضوعات کم توجهی شود هرچند هم پول تزریق کنیم فایده بخش نخواهد بود .
درادامه این مراسم  از زحمات بی شائبه  مهندس رضا شیشه بری و همسرشان خانم طاهری در احداث دبستان احمد ، هنرستان دکتر محمد طاهری ، توسعه مرکز آموزشی و درمانی فرهنگیان و تکمیل و تجهیز مرکز مشاوره وراهنمائی ناحیه 2 یزد قدردانی شد .