نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح بخش نوسواد کتابخانه علامه جعفری به مناسب هفته سوادآموزی

با حضور مسئولین سوادآموزی استان بخش نوسواد کتابخانه علامه جعفری افتتاح گردید . 

در این مراسم مرآت امین الرعیا معاون سوادآموزی استان پیرامون اهمیت کتاب و کتابخوانی مطالبی را عنوان نمود و از همکاری دستگاه های دیگر در افتتاح این بخش تقدیر و تشکر کرد . 

 

آدرس کوتاه: