نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحيه المپياد ورزشي درون مدرسه اي دبستان پسرانه سيد علي جلاليان

افتتاحيه المپياد ورزشي درون مدرسه اي دبستان پسرانه سيد علي جلاليانآیین فرهنگی ورزشی المپياد ورزشي درون مدرسه اي دبستان پسرانه سيد علي جلاليان برگزارشد. دراین مراسم دانش آموزان توانمندی های ورزشی را به نمایش گذاشتند.