نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه

اطلاعيهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحيه دو یزد: هیچ امتحان نهایی و هماهنگ استانی و منطقه ای و داخلی میان پایه ای در روزها ۴ و ۸ خرداد (۱۹ و ۲۳ ماه مبارک رمضان) برگزار نمی شود. این تصمیم در راستای ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرایی مدارس به منظور بهره مندی همکاران و دانش آموزان از فیوضات شبهای قدر اتخاذ شده است. در خصوص امتحانات داخلی نیز چنانچه برنامه امتحانی در این روزها تنظیم شده است لغو و برنامه امتحانی به روزهای دیگر موکول میگردد.