نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنائی دانش آموزان پايه ششم دبستان پسرانه قرآني بهادري با اجزاي مختلف هواپيما

آشنائی دانش آموزان پايه ششم دبستان پسرانه قرآني بهادري با اجزاي مختلف هواپيمادرراستای تکمیل فعالیت های جنبی درسی ،  دانش آموزان پسرانه قرآنی بهادری ضمن بازدید از فرودگاه شهيد صدوقي يزد، از نزديك با اجزاي مختلف هواپيما آشنا شدند. دراین  برنامه دانش آموزان ضمن آشنایی با روند کاری سازمان هواشناسي با تجهيزات و ابزارهاي مختلف سنجش آب و هوا در اين سازمان آشنا گرديدند.