نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان بیش از 24000نفر درمراکز اقامتی ناحیه دو


 به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی اسکان نوروزی ناحیه دو با شروع موج دوم سفرهای نوروزی اسکان مسافرین ومهمانان نوروزی به اماکن ومراکز  پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دو فزونی یافته و تاکنون بیش از 24000نفرمسافر نوروزی  درمراکز اقامتی  این پایگاه پذیرش واسکان داده شده اند. گفتنی است "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از روند خدمات رسانی این پایگاه نوروزی بازدید واز زحمات مسئولین تشکر نمود.

 

 

 

 

آدرس کوتاه: