نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان افزون بر 37300نفردرپایگاه اسکان نوروزی ناحیه دو


به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دوهمزمان با آغازسفرهای نوروزی تاکنون افزون بر37300 نفرمسافر   درمراکزاسکان نوروزی ناحیه دوپذیرش واقامت یافته اند.شایان ذکراست پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دوبطور شبانه روزی ومستمر پذیرای فرهنگیان ومسافرین نوروزی است.

آدرس کوتاه: