نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان افزون بر 3200نفردرپایگاه اسکان نوروزی ناحیه دو

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دوهمزمان با آغازسفرهای نوروزی تاکنون افزون بر3200 نفرمسافر درمراکزاسکان نوروزی ناحیه دوپذیرش واقامت یافته اند.

شایان ذکراست پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دو ، شبانه روزی ومستمر پذیرای فرهنگیان ومسافرین نوروزی است.

آدرس کوتاه: