نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان افزون بر چهل وسه هزار نفر درمدارس ناحیه دو


به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  پایگاه ستاد اسکان  نوروزی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد بالغ برچهل وسه هزارو دویست وهفتاد وچهار نفر تا امروز در مراکز اقامتی اسکان داده شده اند.

شایان ذکراست پایگاه ستاد اسکان  ناحیه دو یزد همانند سال های گذشته همواره بطور شبانه روزی در تلاش است  درزمینه ی پذیرش واسکان  مهمانان نوروزی با ارائه خدمات مناسب به فرهنگیان ، روند وضعیت مطلوب ورضایت بخش را تا پایان تعطیلات نوروزی حفظ نماید.

آدرس کوتاه: