نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقبال مدير كل آموزش و پرورش از دانش آموزان شركت كننده در جشنواره خوارزمى


به گزارش روابط عمومی مديريت آموزش و پرورش ناحيه یزد،در پي كسب مقام دانش آموزان ناحيه دو در بيست و يكمين جشنواره نوجوان خوارزمى دكتر دانافر مديركل آموزش و پرورش استان، مهندس كارآموز معاون آموزش متوسطه استان، اسمعيلي زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو به همراهى كهدويى معاون آموزش متوسطه ناحيه دو با حضور در ايستگاه راه آهن يزد از آن دانش آموزان استقبال و كسب مقام هاى آنان را تبريك و برايشان آرزوى موفقيت نمودند.

شايان دكر است دانش آموزان" امیر حسین رضواندوست" و" محمد خدا بنده لو" از دبیرستان هنر های زیبا برای طرحی نو و خلق پویا نمایی در گروه هنر رتبه اول کشوررا کسب نمودند.

همچنین دانش آموزان "شهاب شیخ علیشاهی" و "محمد یاسین جعفری ندوشن " در طرح دستگاه قلم تراش از دبیرستان شهید صدوقی رتبه دوم کشور درگروه هنررا بدست آوردند .

روابط عمومي اين مديريت كسب مقام هاى ياد شده را به آن دانش آموزان عزيز و آينده ساز و كادر زحمتكش مدارسشان و خانواده محترمشان تبريك عرض مي نمايد.