نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقبال از هنرجويان شركت كننده در مرحله كشوري جشنواره هنرهاي تجسمي هنرستان هاي فني و حرفه اي

استقبال از هنرجويان شركت كننده در مرحله كشوري جشنواره هنرهاي تجسمي هنرستان هاي فني و حرفه ايباحضور جمعی از مسئولین آموزش وپرورش آئین فرهنگی استقبال از هنرجويان شركت كننده در مرحله كشوري جشنواره هنرهاي تجسمي هنرستان هاي فني و حرفه اي برگزارشد.