نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از روند برگزارى آزمون پايه هفتم به هشتم مدارس استعدادهاى درخشان بازديد شد


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش يزد، با حضور حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو و مهندس سيد على كار آموز معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان يزد از روند برگزارى آزمون پايه هفتم به هشتم مدارس استعدادهاى درخشان بازديد شد.