نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از روند برگزارى آزمون پايه هفتم به هشتم مدارس استعدادهاى درخشان بازديد شد

از روند برگزارى آزمون پايه هفتم به هشتم مدارس استعدادهاى درخشان بازديد شدبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش يزد، با حضور حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو و مهندس سيد على كار آموز معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان يزد از روند برگزارى آزمون پايه هفتم به هشتم مدارس استعدادهاى درخشان بازديد شد.