نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارودی زیارتی دانش آموزان دبیرستان شهید حاجی حسنی

ارودی زیارتی دانش آموزان دبیرستان شهید حاجی حسنیبه منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ،اردوی برون استانی دانش آموزان دبیرستان شهید حاجی حسنی  با مشرف شدن به زیارت بارگاه  ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی بم موسی الرضا (ع)  در مشهدالرضا برگزارشد.