نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبيرستان علوم ومعارف اسلامي صدرا

اردوی برون مدرسه ای دبيرستان علوم ومعارف اسلامي صدرا


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور كسب روحيه نشاط وشادابي در دانش اموزان قبل از امتحانات نوبت اول .اردوي يك روزه برون مدرسه ای دانش آموزان دبيرستان علوم ومعارف اسلامي صدرا در محل اردوگاه شهيد رجايي محمد اباد يزد برگرار گرديد .این اردو با برنامه هاي فرهنگي وبرگزاري نماز جماعت همراه بود.