نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی باهدف تقویت روحیه شادابی دانش آموزان ، اردوی برون مدرسه ای دبستان حضرت مریم درمجموعه ی گردشگری تفریحی باغ خان برگزارشد.

 

آدرس کوتاه: