نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون شهری و گرامیداشت هفته قرآن در دبستان رباب "یک"

اردوی برون شهری و گرامیداشت هفته قرآن در دبستان رباب "یک"به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی دانش آموزان دبستان رباب "یک" در اردوی برون شهری منظقه "کوه ریگ " و "باغ آهو" شهرستان مهریز شرکت کردند. دراین اردوی نیمروزی دانش آموزان با مسئولیت پذبری ، تقسیم کار و مشارکت گروهی  آشنا شدند.همچنین گرامیداشت هفتنه قرآن از دیگر برنامه های این دبستان بود.