نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو

اردوی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو


در راستای گرامیداشت هفته مقام معلم روی داد:

باهدف تقویت روحیه ی کاری اردوی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو دراردوگاه شهید فهمیده بنادک سادات برگزارشد.دراین برنامه درخصوص مسائل ومشکلات سوادآموزی تبادل نظرگردید.شایان ذکراست دراین آئین فرهنگی معاون سوادآموزی استان ومدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزدحضور داشتند.