نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي زيارتي - سياحتي هنرستان پسرانه مصباح به مشهد مقدس

اردوي زيارتي - سياحتي هنرستان پسرانه مصباح به مشهد مقدسباهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی جمعی از هنرجویان هنرستان پسرانه مصباح به اردوی زیارتی – سیاحتی مشهدالرضا اعزام شدند.