نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي تیم نجوم پژوهشسراي امام جعفر صادق (ع) در منطقه حاجي آباد و فهرج

اردوي تیم نجوم پژوهشسراي امام جعفر صادق (ع) در منطقه حاجي آباد و فهرج


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور تکمیل فعالیت های  مهارتهای رصدی کارگاه نجوم ، با شرکت 95 نفر از همكاران و دانش آموزان  شرکت کننده درکارگاه نجوم پژوهشسرای امام جعفر صادق (ع)، اردوی سياحتی – علمی در بافت تاريخي و زيارتگاه ها ی منطقه حاجي آباد و فهرج برگزار وشرکت کنندگان در بيابان هاي اطراف اقدام به آموزش تئوري و عملي نجوم نمودند.شایان ذکراست "منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو" از این اردو بازديد واز حاضرین قدردانی نمود.