نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي برون مدرسه ای دبستان پسرانه حضرت قاسم

اردوي برون مدرسه ای دبستان پسرانه حضرت قاسم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

با هدف افزايش نشاط و روحيه دانش آموزان  ،اردوي برون مدرسه ای دبستان پسرانه حضرت قاسم درمحل اردوگاه منشاد برگزارگردید.

اين اردوبا  برنامه هايي تکمیلی مسابقه طناب كشي، فوتبال، واليبال، برپايي نماز جماعت همراه بود.