نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال از اعتبارات دولتى به دبستان پسرانه غدير جهت ساخت سه كلاس آموزشى

اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال از اعتبارات دولتى به دبستان پسرانه غدير جهت ساخت سه كلاس آموزشىبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، و با هدف ساخت سه كلاس آموزشى براى دبستان پسرانه غدير حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو به همراهى دكتر دانافر مدير كل آموزش و پرورش استان يزد،مدير كل رسيدگى به امور اتباع استاندارى،مدير كل اداره نوسازي و تجهيز مدارس يزد و جمعى از مسئولين ضمن بازديد از آموزشگاه ياد شده از نزديك در جريان امور مربوط قرار گرفتند و با توجه به ازدحام شديد جمعيت در آن منطقه با اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت ساخت سه كلاس آموزشى موافقت نمودند.گفتنى است تامين بخشى از اقلام مورد نياز آموزشگاه از ديگر تصميمات اتخاذ شده در اين بازديد بود.