نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختتامیه " المپياد ورزشي دانش آموزی دبستان رباب یک"


با حضور پويافر عضو تيم ملي كاراته یزد  آئین فرهنگی اختتامیه " المپياد ورزشي دانش آموزی  دبستان رباب یک"برگزار واز نفرات برتر با اهدای جوائزی تجلیل شد.

 

آدرس کوتاه: