نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختتاميه پنجمين المپياد ورزشي درون مدرسه اي دبستان حضرت مریم


با حضور مسئولين آموزش وپرورش میرجليلي ،ملانوري ،زارع شاهي، دهقان ،رمضان پناه و سركار خانم نقيبي مراسم اختتاميه پنجمين المپياد ورزشي درون مدرسه اي دبستان دخترانه حضرت مریم  با هنرنمايي ورزشي دانش آموزان و اجراي مسابقه بين مادران و آموزگاران انجام شد.

 

 

آدرس کوتاه: