نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای چند ویژه برنامه فرهنگی تربیتی دردبستان رحمانی زاد

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی صورت گرفت :

              المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

 ودیگر برنامه های فرهنگی تربیتی : انتخابات شورای دانش آموزی ، جشن قرآن آموزی و....