نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه حاج مرتضی رحمانی

اجرای ویژه برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه حاج مرتضی رحمانی


باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی پرورشی صورت گرفت:

آئین برنامه های فرهنگی پرورشی دانش آموزان دبستان دخترانه حاج مرتضی رحمانی درقالب اجرای اردوی برون مدرسه ای ، برگزاری جشن کسب مهارت خواندن ونوشتن الفبا پایه اول ، جشن فراگیری قرآن و.. برگزارشد.