نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابراز همدردي با كاركنان آتش نشاني" دانش آموزان عضو گروه پيشتازان دبستان انديشه"

ابراز همدردي با كاركنان آتش نشاني" دانش آموزان عضو گروه پيشتازان دبستان انديشه"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درپی حادثه پلاسکو ،جهت ابراز همدردي با كاركنان آتش نشاني ،دانش آموزان عضو گروه پيشتازان دبستان انديشه با همراهی " علي زارع معاون آموزش ابتدائي ، حاج احمدي كارشناس مسئول آموزش ابتدائي ناحیه دو ، مدير و معاونين آموزشگاه در جمع كاركنان ايستگاه يك آتش نشاني يزد "بلوار طالقاني "حضور يافتندویاد وخاطره شهدای آتش نشان را گرامی داشتند.